Każda osoba ma godność i wolność

Kryzys? Depresja? Lęk? Stres? Konflikt? Przemoc? Mobbing?
Szukasz pomocy?

Proponujemy psychoterapię integratywną w podejściu chrześcijańskim, szerokie spojrzenie na problem w kontekście całej osoby z jej fizycznością, emocjami, myślami, decyzjami i duchowością. Nazywamy to też psychoterapią wzmacniania osoby.

!!! UWAGA !!!
Ze względu na zaistniałą sytuację sanitarno-epidemiologiczną
możliwe są również spotkania on-line (Skype, Messenger, Whats App)


Anna Ostaszewska

Anna Czyżewska

Wioletta Baster

Agnieszka Wojsz

Łukasz
Franc

A  d  r  e  s

Centrum Psychoterapii Integratywnej
ul. Hoża 29/31 lok. 37, 00-521 Warszawa (róg Hożej i Marszałkowskiej, nad księgarnią)

Anna Ostaszewska tel. 691 945 649
Anna Czyżewska tel. 600 157 747
Wioletta Baster tel. 665 262 202
Agnieszka Wojsz tel. 691 760 727
Łukasz Franc tel. 695 908 204