Każda osoba ma godność i wolność


Anna Ostaszewska

Psychoterapeuta i superwizor SPCh, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, w latach 1995-2009 przewodnicząca Zarządu Głównego SPCh, 2009-2014 – przewodnicząca Sekcji Psychoterapii SPCh. 1997-2015 - wykładowca na Studium Psychoterapii i Studium Poradnictwa / Counsellingu SPCh. Od 2007 - sekretarz Polskiej Rady Psychoterapii. Wiceprezes Europejskiego Ruchu Chrześcijańskiej Antropologii, Psychologii i Psychoterapii.

Pracuje jako psychoterapeuta od ponad 30 lat. Rozpoczynała w państwowej służbie zdrowia, od 20 lat roku prowadzi praktykę prywatną. Pracuje w nurcie psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim, integrując podejście psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne.

Przyjmuje jako psychoterapeuta w Centrum Psychoterapii Integratywnej w Warszawie oraz w Ośrodku Pomocy Psychologicznej „Bednarska”. Zajmuje się głównie psychoterapią indywidualną.

Autorka książki „Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim” (GWP, 2015). Koncepcja psychoterapii integratywnej oraz jej model osoby („samochód”) zostały przetłumaczone na kilka języków: angielski, fiński, chiński, ukraiński i chorwacki.

Autorka wielu artykułów, m.in.

 • Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim. W: Katecheta, 7/8, 2015. s. 24-32.
 • Badania na efektywnością włączania tematyki duchowości i religijności w psychoterapii. Psychoterapia nr 2 (169) 2014, 5-18.
 • Terapia lęku z perspektywy psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim. EMCAPP Journal “Christian Psychology Around The World” nr 1, 2012, 58-84.
 • Psychoterapia wzmacniania osoby. W: Tokarski S. red. (2009) Od depresji. Płock. PIW.
 • Wzmacnianie osoby w terapii. Wzmacnianie osoby w terapii zaburzeń osobowości. W: Tokarski, S. red. (2006) Osoba, osobowość, zaburzenia osobowości.
 • Psychomanipulacja - zafałszowanie prawdy i miłości. Biuletyn SPCh nr 44/2003
 • Rozwój duchowy a przeżycia psychiczne. W: Jaworski, R. (2002) Rozwój zintegrowany.
 • Psychologia zorientowana na proces a psychologia chrześcijańska. Nowiny Psychologiczne Nr 3, 1995, 43-52
 • Model współpracy egzorcysty z psychologiem i psychiatrą. W: Edukacja. Teologia i Dialog. Tom 6, 2010. Wyd.: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im.. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Terapia a nie ewangelizacja. W: Między konfesjonałem a kozetką, 2010, Warszawa, wyd. Więź; oraz Więź” nr 4/2009.

Anna Czyżewska

Kwalifikacje:

 • Studia psychologiczne - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (5-letnie, kierunek społeczna psychologia kliniczna)
 • Studium Psychoterapii – Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii integratywnej oraz innych kierunków terapeutycznych – terapia poznawczo-behawioralna, gestalt, psychoterapia psychodynamiczna, systemowa terapia rodzin.
 • Szkolenie w zakresie terapii traumy metodą Eye Movement  Desensitization and Reprocessing – EMDR 

Doświadczenie zawodowe

 • Praca w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży
 • Prywatna praktyka psychoterapeutyczna
 • Praca w Centrum Psychologicznym Spotkanie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
 • Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
 • Członek Polskiej Rady PsychoterapiiWioletta Baster

Pedagog, psychoterapeuta, doradca psychologiczny.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię małżeńską i terapię rodzinną.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Ukończyła 4-letnie, całościowe szkolenie w psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie (w tym: podejście systemowe w terapii rodzin, podejście psychodynamiczne w psychoterapii, Gestalt, poznawczo-behawioralne, terapia własna).

Ukończyła studia podyplomowe: nauki o rodzinie (Instytut Studiów nad Rodziną UKSW), teologię ogólną (UKSW), Studium Poradnictwa / Counsellingu SPCh. Odbyła certyfikowane szkolenie psychoterapeutyczne z logoterapii (specjalizacja: psychoterapia integralna i noo-psychoterapia) (IBiN) oraz inne szkolenia m.in.: profilaktyka uzależnień i relacji interpersonalnych (UKSW), naturalne planowanie rodziny (INER), program grup wsparcia dla osób pragnących pokonać problem homoseksualny „New directions" (ZR-B), warsztaty rozwiązywania konfliktów i komunikacji (PCM).

Staże terapeutyczne odbywała w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w Ośrodku Pomocy Psychologicznej SPCh i Caritas w Warszawie.

Pracuje w Warszawie w Centrum Psychoterapii Integratywnej oraz w Ośrodku Pomocy Psychologicznej SPCh „Integra”.