Każda osoba ma godność i wolność


Anna Ostaszewska

Psychoterapeuta i superwizor SPCh, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, w latach 1995-2009 przewodnicząca Zarządu Głównego SPCh, 2009-2014 – przewodnicząca Sekcji Psychoterapii SPCh. 1997-2015 - wykładowca na Studium Psychoterapii oraz na Studium Poradnictwa / Counsellingu SPCh. 2007-2018 sekretarz Polskiej Rady Psychoterapii. Wiceprezes Europejskiego Ruchu Chrześcijańskiej Antropologii, Psychologii i Psychoterapii. Od 2018 prowadzi seminarium superwizyjne nt. specyficznych tematów dotyczących duchowości / religijności pacjentów dla psychoterapeutów różnych modalności.

Pracuje jako psychoterapeuta od ponad 30 lat. Rozpoczynała w państwowej służbie zdrowia, od 20 lat prowadzi praktykę prywatną. Pracuje w nurcie psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim, integrując podejście psychodynamiczne i poznawczo-behawioralne. Zajmuje się głównie psychoterapią indywidualną.

Autorka książki „Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim” (GWP, 2015, 2017). Koncepcja psychoterapii integratywnej oraz jej model osoby („samochód”) zostały przetłumaczone na kilka języków: angielski, fiński, chiński, ukraiński i chorwacki.

Autorka wielu artykułów, m.in.:

 • Integrative Psychotherapy: A Christian Approach (2018). W: Psychology and Psychotherapy in the Perspective of Christian Anthropology. Nicolene Joubert (red.), 186-205. Przedmowa: Eric L. Johnson. Cambridge Scholars Publishing.
 • Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim (2015). W: Katecheta, 7/8, 24-32.
 • Badania nad efektywnością włączania tematyki duchowości i religijności w psychoterapii (2014). Psychoterapia nr 2 (169), 5-18.
 • Terapia lęku z perspektywy psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim (2012). EMCAPP Journal “Christian Psychology Around The World” nr 1, 58-75.
 • Psychoterapia wzmacniania osoby (2009). W: Tokarski S. (red.) Od depresji. Płock: PIW.
 • Wzmacnianie osoby w terapii. Wzmacnianie osoby w terapii zaburzeń osobowości (2006). W: Tokarski, S. (red.) Osoba, osobowość, zaburzenia osobowości. Płock: PIW
 • Psychomanipulacja - zafałszowanie prawdy i miłości (2003). Biuletyn SPCh nr 44. Warszawa: SPCh
 • Rozwój duchowy a przeżycia psychiczne (2002). W: Jaworski, R. (red.). Rozwój zintegrowany. Płock: PIW.
 • Psychologia zorientowana na proces a psychologia chrześcijańska (1995). Nowiny Psychologiczne Nr 3, 43-52
 • Model współpracy egzorcysty z psychologiem i psychiatrą (2010). Edukacja. Teologia i Dialog. Tom 6. Poznań: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Terapia a nie ewangelizacja (2010). W: Między konfesjonałem a kozetką. Jabłońska K., Gawryś C. (red.). Warszawa: Biblioteka Więzi, 87-101; oraz „Więź” nr 4/2009, 22-35.Agnieszka Wojsz

Prowadzi terapię indywidualną dorosłych i grupy wsparcia. Pracuje w nurcie integracyjnym w podejściu chrześcijańskim.

Jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Gdańskiego. W kierunku psychoterapii kształciła się na Studium Psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich (4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii integratywnej oraz innych nurtów terapeutycznych, takich jak: poznawczo-behawioralny, psychodynamiczny, Gestalt, terapia schematu oraz terapia systemowa.

Szkoli się w zakresie psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy w Warszawie. Jest Prezesem Fundacji „W innym świetle” zajmującej się wsparciem psychologicznym i duchowym oraz psychoedukacją - warsztaty i szkolenia z zakresu wychowania i kompetencji miękkich.

Przyjmuje w Centrum Psychoterapii Integratywnej oraz w poradni Psychocentrum.


Anna Czyżewska

Kwalifikacje:

 • Studia psychologiczne - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (5-letnie, kierunek społeczna psychologia kliniczna)
 • Studium Psychoterapii – Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii integratywnej oraz innych kierunków terapeutycznych – terapia poznawczo-behawioralna, gestalt, psychoterapia psychodynamiczna, systemowa terapia rodzin.
 • Szkolenie w zakresie terapii traumy metodą Eye Movement  Desensitization and Reprocessing – EMDR 
 • Szkolenie w zakresie terapii traumy oraz procesowania uczuć metodą Brainspotting dra Davida Granda – BSP

Doświadczenie zawodowe:

 • Praca w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży
 • Prywatna praktyka psychoterapeutyczna
 • Praca w Centrum Psychologicznym Spotkanie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
 • Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
 • Członek Polskiej Rady Psychoterapii
Wioletta Baster

Pedagog, psychoterapeuta, doradca psychologiczny.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię małżeńską i terapię rodzinną.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Ukończyła 4-letnie, całościowe szkolenie w psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie (w tym: podejście systemowe w terapii rodzin, podejście psychodynamiczne w psychoterapii, Gestalt, poznawczo-behawioralne, terapia własna).

Ukończyła studia podyplomowe: nauki o rodzinie (Instytut Studiów nad Rodziną UKSW), teologię ogólną (UKSW), Studium Poradnictwa / Counsellingu SPCh. Odbyła certyfikowane szkolenie psychoterapeutyczne z logoterapii (specjalizacja: psychoterapia integralna i noo-psychoterapia) (IBiN) oraz inne szkolenia m.in.: profilaktyka uzależnień i relacji interpersonalnych (UKSW), naturalne planowanie rodziny (INER), program grup wsparcia dla osób pragnących pokonać problem homoseksualny „New directions" (ZR-B), warsztaty rozwiązywania konfliktów i komunikacji (PCM), roczne szkolenie podyplomowe "Psychoterapia osób z diagnozą schizofrenii" (OPiP PSYCHE PLUS).

Staże terapeutyczne odbywała w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w Ośrodku Pomocy Psychologicznej SPCh i Caritas w Warszawie.

Pracuje w Warszawie w Centrum Psychoterapii Integratywnej oraz w Ośrodku Pomocy Psychologicznej SPCh „Integra”.
Łukasz Franc

Psychoterapeuta, pedagog.

Prowadzi terapię indywidualną w podejściu integratywnym włączając nowoczesne metody pracy z traumami i trudnymi, długo utrzymującymi się uczuciami.

Kwalifikacje:

 • Studia Pedagogiczne - Akademia Ignatianum w Krakowie (5-letnie, specjalizacje: pedagogika społeczno opiekuńcza oraz resocjalizacja).
 • Studium Psychoterapii – Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii integratywnej, w tym: terapia schematu, terapia poznawczo-behawioralna, Gestalt, psychoterapia psychodynamiczna, systemowa terapia rodzin)
 • Szkolenie w zakresie terapii traumy oraz procesowania uczuć metodą Brainspotting dra Davida Granda – BSP

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako terapeuta dla różnych fundacji, stowarzyszeń i organizacji (np. Ośrodku Pomocy Psychologicznej INTEGRA, Fundacji Pod Wspólnym Dachem, Poradni "Co tam?”, Przychodni Gedeon Medica) oraz w prywatnej praktyce psychoterapeutycznej. Doradca ds. Zdrowienia i Wsparcia w Warszawskim Zintegrowanym Systemie Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.