Każda osoba ma godność i wolność

  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Terapia par
  • Interwencje kryzysowe

*Ceny w złotych polskich [PLN]
  Anna Ostaszewska Anna Czyżewska Wioletta Baster Agnieszka Wojsz Łukasz Franc
Psychoterapia indywidualna - 50 min. 160 160 150 130 130
Terapia par - 60 min.   200 190    
Terapia rodzin - 60 min. / 90 min.     190 / 250    
Psychoterapia w języku angielskim - 50 min.         180